Střední průmyslová škola a obchodní akademie v BruntáleLogo střední průmyslové školy a obchodní akademie v Bruntále

Základní informace

Zaměření: Průmyslová komunikace

STUDIJNÍ OBOR: ELEKTROTECHNIKA (KKOV: 26-41-M/01)

 

Délka studia: 2 roky, dálková forma

Začátek studia: září 2018

Ukončení studia: květen 2020 maturitní zkouškou

Vyučovací den: pátek od 8:55 hod.

Délka vyučovacího dne: 7 vyučovacích hodin

Cena: zdarma

Podmínka studia: úspěšně vykonaná maturitní zkouška v jiném oboru

Absolventi oboru Elektrotechnika získají kvalifikaci podle vyhlášky Vyhláška č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

 

Kritéria přijímacího řízení (vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení s podáním přihlášek do 11. května 2018)

Vzor přihlášky ke studiu (prázdný vzor přihlášky je k dispozici také na stránkách MŠMT zde)

 

Robotika a automatizace

Tento okruh nabízí vstupní informace a dovednosti ze světa robotů, moderních řídících systémů, automatizace, jejich vlastnosti a možnosti využití. Zaměřuje se podrobněji na jednotlivé oblasti, jako jsou napájecí zdroje, senzory, pohonné jednotky, programovatelné automaty atd. Stranou nezůstává ani oblast zabezpečení robotizovaných pracovišť nebo hledání a odstraňování poruch.

 

Elektrotechnický základ

Obsahový okruh je koncipován tak, aby posluchači na základě znalosti jevů a principů v oblasti elektrotechniky dokázali řešit různé elektrotechnické problémy. Dále se zaměřuje na znalosti a dovednosti v oblasti elektrotechnických prvků, materiálu a technologických postupů, a to jak v oblasti moderních elektroinstalací, tak průmyslové elektroniky.

 

Technická dokumentace a elektrotechnická měření

V tomto okruhu jsou posluchači seznámeni s normami, standardy, způsoby a prostředky tvorby technické dokumentace a elektrotechnických schémat. V oblasti měření posluchači dokáží vybrat vhodnou měřicí metodu a příslušné měřicí přístroje, zaznamenat a vyhodnotit měřené výsledky.

 

Základy počítačových sítí a průmyslová komunikace

V tomto okruhu posluchači získají přehled v oblasti techniky přenosu informací, principů komunikace v počítačových sítích, rozhraní a sběrnic používaných v průmyslových aplikacích. Oblast je dále zaměřena na základní znalosti a dovednosti při výběru vhodného komunikačního rozhraní a jeho nastavení, zabezpečení komunikace, diagnostiky a řešení problémů za použití vhodných nástrojů. Samostatnou část tvoří bezdrátové technologie.

 

  

  

nahoru
Vyhledávací formulář