Střední průmyslová škola a obchodní akademie v BruntáleLogo střední průmyslové školy a obchodní akademie v Bruntále

Tepelné zpracování ocelí

 

K radosti žáků 1.C proběhla dne 31. 5. 2018 v rámci předmětu Úvod do strojírenství výuka části tematického celku „Tepelné zpracování ocelí“ ve školních dílnách a v učebně KOMu.

 

Vyučující žákům ukázal školní kalicí pec a provedl praktickou ukázku kalení vzorku vhodného ke kalení - nástrojové oceli tř. 19 a vzorku, který naopak ke kalení vhodný není - oceli tř. 11.

 

Před vlastním kalením byla změřena u vzorků tvrdost podle Rockwella. Potom byl proveden ohřev vzorku nástrojové oceli na kalicí teplotu (dle ST 780 až 830 °C), což bylo kontrolováno pyrometrem a následně bylo provedeno kalení do vody. Obdobně bylo postupováno u vzorku z oceli tř. 11 (zvolena kalicí teplota kolem 900 °C, aby proběhla bezpečně austenitizace z důvodu malého obsahu uhlíku, což žáci správně usoudili na základě aplikace znalostí diagramu Fe-Fe3C).

 

Po provedení kalení se mohli žáci přesvědčit, že na povrchu vzorků vznikly po tepelném zpracování okuje, které bylo třeba před měřením tvrdosti po kalení odstranit, jinak by výsledek měření byl zkreslený. V učebně KOMu bylo pak provedeno u obou vzorků měření tvrdosti podle Rockwella.

 

Výsledky zkoušek byly zaznamenány do tabulky:

Vzorek

Parametry před kalením

Kalicí teplota

Parametry po kalení

Závěry

Tvrdost HRC

Pevnost v tahu dle ST [MPa]

[°C]

Tvrdost HRC

Pevnost v tahu dle ST [MPa]

Ocel tř. 19

45

1450

780 až 830

61

2490

Výrazně vyšší parametry

Ocel tř. 11

-

< 630

900

18

735

Nepatrně vyšší parametry

 

Zkouškou se potvrdily předpoklady:

Ocel tř. 19 je vhodná ke kalení, které při dodržení technologického postupu umožňuje zvýšit tvrdost i pevnost, což umožňuje tento materiál použít pro výrobu nástrojů, k čemuž je také určen.

Ocel tř. 11 není obecně vhodná ke kalení, neboť ve většině případů má nízký obsah uhlíku, což kalení neumožňuje.

 

Ing. Břetislav Půda,

vyučující předmětu UDS v 1. C

 

  


Vloženo: 03/06/2018 | Počet zobrazení: 919x | Vložil: Mgr. Nikola Königová
nahoru
Vyhledávací formulář