Střední průmyslová škola a obchodní akademie v BruntáleLogo střední průmyslové školy a obchodní akademie v Bruntále

Stáž učitelů odborných předmětů v Honeywellu

 

Na základě dohody managementu zúčastněných stran jsme se jako učitelé odborných předmětů naší školy zúčastnili ve dnech 15. až 19. října 2018 týdenní stáže ve firmě HONEYWELL AEROSPACE OLOMOUC, která sídlí v Hlubočkách jako dceřiná společnost gigantické americké mateřské společnosti zaměstnávající 130 000 lidí po celém světě. Zabývá se výrobou leteckých motorů a jejich opravami. Součástky pro letecké motory MIG-15 a L-29 Delfín se v Hlubočkách začaly vyrábět už v roce 1951 v tehdejším n. p. Moravia. Po složitém privatizačním procesu ukončeném v roce 2002 se stala firma součástí společnosti ve Phoenixu v Arizoně. V současné době má společnost v Hlubočkách něco přes 1000 zaměstnanců.

Nosným programem výroby jsou statorové díly leteckých motorů širokého spektra letadel nejen malých dopravních letadel, či naopak velkých typu Airbus a Boeing, ale i helikoptér a stíhaček. Vyrábí se díly jak pro hlavní motory, tak i pro pomocné energetické jednotky. Provádí se jednak montáž nových statorových podsestav, ale i generální opravy opotřebených dílů.

Pro společnost je typická velmi přesná (řádově na deseti tisíciny palce) kusová výroba řízená na vysokém stupni tzv. Honeywell operating systémem (HOS), který pro zajištění záruky kvality a neustálého zlepšování aplikuje systém řízení Six Sigma, jehož filozofií je identifikace a odstraňování příčin defektů a chyb.  Jedna z metodik je DMAIC (Define - definice, Measure - měření, Analyze - analýza, Improve - zlepšení, Control - kontrola). Cílem je standardizace práce, rychlé řešení problémů, neustálé zlepšování a sdílení znalostí, z čehož plyne zajištění nejvyšší míry efektivity a konkurenceschopnosti. Důraz je kladen na přenos informací shora dolů a opačně pomocí krátkých porad tierů, které probíhají ve čtyřech úrovních každý den.

 

Tak jak sortiment výroby vyžaduje, používá společnost při výrobě odpovídající materiály – hlavně žáruvzdorné, žárupevné a korozivzdorné slitiny obsahující kromě železa hlavně chrom, nikl, wolfram, titan, zirkon apod. Studené části leteckých motorů se vyrábějí hlavně z hliníkových slitin. Polotovarem jsou nejčastěji plechy, odlitky a výkovky dodávané subdodavatelsky od certifikovaných dodavatelů. K jejich zpracování jsou využívány nejmodernější technologie. Měli jsme možnost vidět dělení materiálu vodním paprskem, výrobu tvářených dílů metodou Hydroform, dále odporové svařování – bodové a švové, svařování elektrickým obloukem v ochranné atmosféře metodou TIG a také svařování elektronovým paprskem. Zajímavé bylo plazmové nanášení keramických materiálů na tepelně exponované části spalovacích komor, následné střílení sekcí miniaturních otvorů laserem, což umožňuje zvýšení životnosti při dokonalosti spalování a snížení spotřeby paliva leteckého motoru. Důležité jsou také přípravné operace – odmašťování a tryskání povrchu kobaltovými kuličkami, případně omílání tvarově členitých kusů.

Vysoký standard splňuje také technologie obrábění jak na klasických obráběcích strojích, tak na CNC obráběcích centrech, na kterých lze provádět s vysokou přesností operace soustružení, frézování, vrtání a vyvrtávání nejen tuhých dílců, jejichž polotovarem je odlitek nebo výkovek, ale i na tenkostěnných svařencích, které je třeba nejprve řádně upnout do složitých přípravků. Pro provádění mezioperačních kontrol, které operátoři provádějí sami, jsou pracoviště vybavena jednak běžnými měřidly digitálními posuvkami, mikrometry a kalibry, a také tzv. milerbary, což jsou zvláštní komparátory pro měření velkých průměrů v palcích. U tenkostěnných dílců se stanovuje průměrná hodnota průměru obvodovým měřidlem – tzv. pítapem. Velmi účelné se jeví zařízení pro kontrolu nástrojů a to jak rozměrů, tak i jejich geometrie, které současně umožňuje seřízení nástroje mimo stroj. Předvedli nám také použití automatického zakladače nástrojů, měřidel a přípravků, který plně nahrazuje výdejnu a je ukázkou vysoké efektivity využití prostoru a produktivity s vyloučením chyb lidského činitele.  

Pro přesnou výrobu jsou naprostou samozřejmostí technologická kázeň, spolehlivost a vysoká odpovědnost operátorů, kteří dokonale a efektivně využívají moderní stroje se vším příslušenstvím, zejména přípravky, kterých je ve firmě celkem asi 15 000, dále nástroje a měřidla, protože mezioperační kontroly provádějí operátoři sami a za svou práci nesou také odpovědnost. O jejich odborných kvalitách jsme měli možnost se přesvědčit, když nás ochotně vždy seznámili s problematikou práce na jejich pracovišti a provedli perfektně vše podle výrobního postupu.

Velký dojem na nás udělala tzv. „Školička“, která je jakousi přípravou budoucích operátorů, kde se pod vedením zkušených operátorů učí provádět operace (zámečnické práce, tvářet, obrábět, svařovat, měřit apod.) na neshodných kusech, aby po získání příslušných certifikátů mohli být ostře nasazeni do výroby. Firma tak odhalí, pro která pracoviště je bude možno využít. Někteří se stanou specialisty pouze na velmi úzké zaměření, jiní jsou univerzální – mají více certifikátů a jejich použitelnost je velmi široká. Pro firmu jsou velkým přínosem a tomu odpovídá i jejich finanční odměňování.

Firma disponuje velmi dobře vybavenou laboratoří, která provádí chemické analýzy vzorků, mechanické zkoušky a provádí metalografické výbrusy zejména svarů, na kterých je možno zjišťovat dokonalost provedení – hloubku závaru, nebo naopak různé defekty – např. nedostatečná velikost svaru, studené spoje, bubliny apod. Lze provádět také kontrolu kvality povrchových vrstev – např. plazmou nanesené keramické vrstvy. Laboratoř provádí také korozní zkoušky.

Měli jsme možnost nahlédnout i pod pokličku designu. Pracovníci nám ukázali výkresovou dokumentaci dílce motoru vytvořenou v USA a také dokumentaci přípravku vytvořenou v Hlubočkách. V obou případech se klade důraz v první řadě na čtení výkresové dokumentace, dále modelování a vytvoření výkresu se všemi náležitostmi. Proto se u pracovníka designu předpokládá mimo výše uvedených dovedností perfektní znalost kótování, tolerování rozměrů - lícování, drsností povrchu, úchylek tvaru a polohy, důsledné vyplňování popisového pole včetně poznámek na výkrese a případného změnového řízení. Perfektní orientace v označování materiálů, polotovarů a součástí podle různých norem AISI/SEA, EN ISO, ČSN,  je samozřejmostí. Pracovník designu musí dokázat komunikovat v odborné angličtině s kolegy ve Phoenixu.

Na závěr jsme měli možnost se vyjádřit k naší stáži před celým realizačním týmem společnosti, který se včele s generálním ředitelem panem Martinem Šebestou podílel na realizaci naší stáže. Padly otázky, co nás zaujalo, v čem vidíme přínos a možnosti další spolupráce apod. Shodli jsme se na tom, že pokud budeme výukou profilovat naše žáky s důrazem na rozvoj osobnosti technika – vysoká odbornost, jazyková vybavenost, schopnost prezentovat sebe a svou práci s dobrými morálně volními vlastnostmi jako jsou ctižádostivost, cílevědomost, pečlivost,  spolehlivost, zodpovědnost apod., stanou se zcela jistě úspěšnými. Některé poznatky ze stáže proto včleníme do učiva, firma Honeywell poskytne škole některé didaktické pomůcky a vzorky, svými pracovníky provede přednášky s instruktážemi a umožní exkurze žákům, což pro ně bude jistě motivací stát se strojařem extra třídy, které zase na oplátku firma Honeywell potřebuje.

 

Ing. Břetislav Půda a Bc. Aleš Štěpaník,

učitelé odborných předmětů na SPŠaOA Bruntál  


Vloženo: 24/10/2018 | Počet zobrazení: 698x | Vložil: Mgr. Nikola Königová
nahoru
Vyhledávací formulář